PETA certifikát

PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals) je americkou neziskovou organizací bojující za práva zvířat. Svoji činnost zaměřuje na čtyři hlavní oblasti, ve kterých je zvířat nejvíce zneužíváno: farmy a továrny, laboratoře, oděvní průmysl a zábavní průmysl. Proti špatnému zacházení se zvířaty bojuje s pomocí petic a kampaní, které žádají změnu legislativy.

PETA byla v Americe založena již začátkem 80. let minulého století a od té doby pořádá osvětové akce napříč společností. Snaží se poukázat na špatné zacházení se zvířaty a toto maximálně eliminovat. Nabádá lidi k vegetariánství, veganství a respektu ke zvířatům. Na pomoc svým kampaním si kromě dobrovolníků bere i mnoho známých osobností.

Affiliate program