Reklamace

Reklamace

 

Jak?

V případě, že se rozhodnete zboží reklamovat, zašlete fotografie poškozeného zboží společně s vyplněným reklamačním formulářem, který naleznete zde na email netestovano.info@seznam.cz.

 

Při vyplňování formuláře nezapomeňte uvést, v čem spatřujete vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.

 

O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí Vás budeme písemně informovat prostřednictvím e-mailových zpráv.

 

O reklamaci rozhodneme bezodkladně. Vyřízení reklamace nebude zpravidla trvat déle než 14 dní. V opačném případě jste oprávnění odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, abyste poskytli potřebnou součinnost.

 

Kdy?

Odpovídáme za vady, která má zboží při dodání a které se na něm v průběhu následujících 24 měsíců projeví. Neneseme však odpovědnost za nově vzniklé vady, zejména pokud vznikly nevhodným užíváním. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí vámi. V případě zboží s vyznačenou dobou použitelnosti odpovídáme také za to, že dané zboží bude po tuto dobu způsobilé k užití.

Upozorňujeme, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Obrázky zboží v našem internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).

 

Kontakty

Veškeré dotazy ohledně reklamace Vám rádi zodpovíme na e-mailu netestovano.info@seznam.cz nebo na tel. čísle 722 922 705.

Affiliate program